Pia tycker och tänker

Varje barn har rätt till riskbedömning hos både socialtjänsten och domstolen | januari 8, 2010

Varje barn har rätt till en riskbedömning hos både socialtjänsten och domstolen, det har riksdagen beslutat.

I juli 2006 trädde nya regler om vårdnad, boende och umgänge i kraft. Lagändringen syftade framför allt till att stärka barnperspektivet i föräldrabalken. Risken för att barnet far illa lyftes fram och den så kallade riskbedömning som domstol och socialtjänst ska göra betonades ytterligare. Ett påstående om övergrepp ska beaktas även om exempelvis en förundersökning hos polisen har lagts ned.

Domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och denna risk ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet.

Beträffande socialtjänstens utredning sägs i propositionen att utredaren, genom sin kontakt med och kännedom om barnet, måste skaffa sig en bild av hur barnet upplever sin situation och hur eventuella övergrepp i familjen har påverkat och kommer att påverka barnet framöver. Utredaren ska även överväga risken för framtida övergrepp.

Innan domstolen avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Domstolen avgör om det är tillräckligt att socialnämnden lämnar upplysningar eller om ytterligare utredning är nödvändig. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Socialnämnden är huvudman för utredningen och utser en eller två utredare. Utredningen ska ge domstolen underlag för att bedöma det som är bäst för barnet. Med beaktande av eventuella riktlinjer från rätten bör utredaren redovisa sin bedömning av t.ex. om barnet kan fara illa, om föräldrarna har gjort sig skyldiga till våld eller andra övergrepp mot barnet eller annan i familjen. Utredaren bör vara uppmärksam på sådant som tyder på missbruk, personlighetsstörning, psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning hos någon av föräldrarna. Om något tyder på sådana problem bör utredaren ställa frågor om hur dessa har påverkat barnet, vad barnet har bevittnat och vad barnet självt har utsatts för.

 2008 redovisade Lunds Universitet en enkätundersökning de gjort med landets socialtjänster. Socialtjänsterna har själva fått bedöma i hur stor utsträckning de gör riskbedömningar för barn och ungdomar. Även då de själva har fått gjort bedömning i hur just deras kommun följer beslutet framkommer ett resultat som är skrämmande! Många anser sig inte ha verktyg att göra riskbedömningar, man vet inte hur man gör dessa, man säger sig ha gjort en riskbedömning men vet att någon sådan enligt riskdagens riktlinjer inte är gjord. Många socialtjänster och domstolar står handfallna vilket leder till att många barn står helt skyddslösa.

Flertalet barn som är inblandade i vård och boende utredningar får inte vad riksdagen har tagit beslut om, riskbedömningar.

Flera riksdagsledamöter är väl medvetna om att socialtjänsterna och även domstolarna inte sköter sitt uppdrag och har börjat ifrågasätta hur deras beslut efterlevs i landets kommuner. Bra att politiker börjar vakna!

De vårdnadsutredningar som socialtjänsten gör används ofta som underlag i domstolar. Inom rättsväsendet är kunskapen om barn och vårdnadstvister bristfällig, enligt många experter. Många domare saknar helt enkelt den kunskap och erfarenhet som krävs för att döma i vårdnadstvister och se till vad som är bäst för barnet. Oerfarna domare, domare under utbildning, oengagerade domare är några av de problem som finns inom rättsväsendet.

En professor i rättsvetenskap har granskat hovrättsdomar och funnit flera brister. Många domstolar är dåliga på att redovisa vilka riskbedömningar som gjorts, vilket gör det svårt att se om barnets bästa stått i centrum.

Skriv på namninsamlingen för ”Matildas” rätt till riskbedömning: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=3997

Annonser

Publicerat i Uncategorized

Kommentera »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: