Pia tycker och tänker

Barnen i Mark – familjehemsmamman berättar | april 11, 2010

Inlägget handlar om de två små barn jag tidigare har skrivit om. Barnen som Marks kommun valde att göra en omplacering av, utan några som helst belägg för att det var utifrån barnens bästa och utan någon som helst riskbedömning.

Familjehemsmamman skriver följande i sin blogg:

Vi fick två små spädbarn som vi fick besked att vi på grund av hotbilden skulle behandla som adopterade. Det var en uppväxtplacering som inte gjorde en vårdnads överskrivning för att vi då skulle förlora skyddet då vi själva skull få stå för umgängena. Men de ansåg inte att mamman skulle klara av att få hem eller kunna ta hand om barnen och det var då bättre att de fick stå för umgängen, kontakter och allt annat så vi lade ner vårdnadsfrågan för tillfället. Inför övertagandet av ärendet lovade Mark att fortsätta i samma anda.
Dagen kommer och plötsligt gäller inget längre och vi får inte ens veta vad som gäller. Vårdplan och behandlingsplan finns inte och vi påpekar det gång på gång. Däremot ökas umgängen och vi undrar varför och hur man kan öka utan att veta vad de skall leda till? Öka så drastiskt trots att barnen mår så dåligt i det hela. Då vi påpekar det får vi höra att vi bara skall lyda order och sluta ifrågasätta. Då vi lyfter saker som står i domar vi haft samlat på oss under fyra år får jag höra att jag samlar och sprider skit.
Ungarna mår dåligt och då jag kontaktar BVC och BUP för att få hjälp anklagas jag för att ringa runt. BVC ringde då och fick ett löfte om en remis, samtalet dokumenteras inte och någon remiss kommer inte heller. Däremot skriver de att BVC har sagt att barnen behöver stöd och lägger sedan själva in kommentarer om att om jag har tid att söka information (den jag haft i 4 år) så har jag nog inte tid att stödja barnen som BVC påtalat. Men BVC har inte sagt att vi inte gav dem tiden utan bara sagt att barnen behövde det.
Då vi tillsist ber om företräde inför nämnden för att diskutera frågan och hur vi skall göra, med de ytterst ansvariga försvinner först de attesterade breven med begäran sedan tar man helt sonika barnen ifrån oss.
Vi får höra att vi ifrågasatt dem och därför kan de inte samarbeta med oss. Sedan anklagar de oss för samarbetsproblem.
Samarbete enligt svenska akademins ordlista är då två eller flera kommer överens om något ex. hur man skall göra.
Samarbete är inte att en part kommer överens om vad den andra skall göra.
Samarbets problem kan inte uppstå om man inte har något samarbete. Vi kom inte överens om något utan serverades bara en massa krav. Sedan ändrades kraven och vi fick varken ifrågasätta eller reagera.
Då vi sedan kommer ner för att träffa nämnden kallas vi först in på möte och blir dränkta i anklagelser som vi bett att få på papper men utan resultat. Vi kommer till det vi trodde var utskottet men det är bara presidiet där tre av de som tagit beslutet är med. Trots att den fjärde bekräftar att det inte finns någon vårdplan eller genomförande plan så får vi då vi begär ut orsakerna till vår uppsägning skriftligt att orsakerna till omplaceringen var att vårdplanen för barnen inte kunde fullföljas hos oss.
Då begär jag ut den. Den är daterad 2 dagar efter omplaceringen. Hur kan vi då sägas upp för att den inte kan fullföljas? Innan den ens fanns?
Om de ändrat planerna skulle en y plan gjorts redan i början men den fanns inte heller.
Vi begär företräde igen vilket vi har laglig rätt till och nämnden skall enligt lag ta emot alla som har något att tillföra ett ärende. Det spelar ingen roll om man är anställd eller inte men nekas. Vi begär igen och nekas. Fyra gånger har vi nekats företräde och en av gångerna är brevet undertecknat av en tjänsteman. Vem är det som bestämmer vad nämnden skall få veta och inte kan man undra.
Då begär jag att få ut vår akt. Ser att det är en massa fel men har svårt att sätta fingern på vad. Begär att även få aktloggen så man kan se när allt skrevs in. Det visar sig att 2/3 av alla anteckningar är inskrivning efter att vi slutat. Dokument är borttagna och andra dit lagda men jag ser inte vilka. Vad har man raderat? Och vad är det man lagt dit i efterskott? Allt negativt?
Ett möte med oss dokumenteras två månader efteråt av en som inte ens var med. Ändå beskrivs hur jag var och vad jag säger. Hur vet han det? Han var ju inte där. Varför dokumenterade inte någon som var där?
Jag begär ut barnens akter och aktloggor samt utredningar och beslut som ligger till grund för dem. Jag får dem inte. Jag överklagar till kammarrätten som beslutar att jag skall få ut dem. Får dem inte ändå. Då hotar jag med polishämtning. Då kom de med bud bil kl 19.30 en kväll. Dyrt får jag säga. Och allt var inte med.
Då jag jämför akterna med varandra är sekretessmarkeringen så felaktig att det är under all kritik. De har lämnat namn och personnummer men strukit över ord som omplacera, om ifall, umgänge, kontakter, vuxna, dålig och fosterfamiljen. De enda som skall bort är det som någon kan lida men av. Alla vet att barnen omplacerats så varför är det borttaget? Vem lider men av om ifall och annat. Fosterfamiljen är vi och vi har rätt att läsa allt om oss ändå är uppgifter om oss överstrukna.
Där finns utredningar som inte finns registrerade i akterna. Bara en massa anklagelser utan belägg och inte ett svar på frågorna till vem? När? Hur? på vilket sätt? Varför?

Där finns plötsligt en utredning som skall vara runt omplaceringen. Orsakerna till omplaceringen under pågående LVU. Men den är inte underskriven. För att utreda någon måste du åka hem till dem, träffa dem. Hur skall du annars kunna utreda dem? De har överhuvudet taget inte varit hos oss sedan de tog över. Något de också fick kritik för.
Om den skulle gälla oss skulle den varit med i vår akt och det är den inte.
Då jag letar efter den hittar jag den i barnens akter men då är den daterad 14/12. Den är alltså gjord två månader efteråt. Då jobbade vi alltså inte åt dem och får då inte utredas av dem heller. Krav för utredning är att man bor i eller jobbar åt kommunen.
Sedan märks det så väl att det är en efter konstruktion då man som orsak nämner kläder som vi lämnat över efter att vi slutat. En utredning inför en eventuell omplacering skall ju göras innan inte efteråt. Och inte så länge som två månader efteråt.
Där har de döpt om pojken, de beskriver en massa saker grundad på felaktiga påståenden som tider för umgängen. De påstår att de varit täta och ofta, var tredje veka hela året och väl fungerande. Det är ren lögn.
Under våren ökades de tillfälligt till 1 ggr i månaden inför en LVU rättegång tillsammans med en anknytningsexpert. Hon slog larm direkt att barnen mådde så dåligt tillsammans med mamman att vi fostermammor fick vara med. Orsaken till att de mådde dåligt var att bio mamman och hennes utredning går inte att misstolka. Varför har de helt lämnat den åt sidan då de tar över 1 juni. De mådde så dåligt att jag fick vara med så även fostermamman till dem minsta. Trots den utredningen är det tas min medverkan bort omedelbart då Mark tar över. Sedan var det ett umgänge 15/7, 19/8 och 8/9 sedan ställdes de nästkommande två in av bio mamman och sedan kom det slutliga 28/10 då barnen togs ifrån oss.
D 15/7 fick avbrytas, 19/8 var så kaosartat att pojken försökte kasta sig ur rullande bil alla grät och jag fick ta över att sätta in dem i bilen då personalen inte klarade av det.
Så täta, var tredje vecka,  väl fungerande stämmer inte alls med verkligheten.
De ändrade också förutsättningarna hela tiden. Först skulle alla umgängen vara tillsammans alla syskonen. Sedan skulle vartannat vara grupperna (familjehemmen) var för sig. Sedan skulle vartannat vara hos mamman och vartannat skulle hon få åka så att barnen slapp sedan ändrades det också. Vi fick bara veta vecka och fick dagen bara med ett par dagars varsel. Och vi förväntades vara lediga det ingick ju i vårt uppdrag. Då jag undrade hur dåligt barnen skulle må för att de skulle reagera eller slå i nödbromsen ändra på planerna fick jag bara veta att de skulle genomföras till varje pris kom vi inte med barnen skulle de komma och hämta barnen.
I utredning påstår man att det kommit fram information, men varför tillfrågades vi inte isåfall? Varför har vi inte fått höra den? Varför blev vi inte ställda mot väggen och fick förklara eller försvara oss? Inget om vem som hörde, om det var en eller fler eller ens vad som framkommit. Inte heller på vilket sätt det skulle skada eller påverka. De beskriver hur stort det är att biomamman sätter fast barnen i bilen trots att hon själv inte skall med och nämnder inte med ett ord att vi knappt fick in dem i bilen då de skulle dit. Att alla grät, syskon, personal, de andra fostermammorna. Att pojken försökte kanske sig ur bilen att personalen inte klarade att sätta fast dem utan jag fick ta över. Inte ett ord om det. De var ju inte där utan fick ett par barn då de gett upp protesterna. De beskriver hur barnen inte äter på hela dagen utom lite dricka och en glass. Men ändå menar de att det inte går att utröna vad barnen själva tycket om det hela.
Det står också att i ett uppdrag är det viktigt att relationerna med familjehem och uppdragsgivare är goda. Varför har ingenting gjorts för att överbrygga de påstådda samarbets problemen? Och hur kan det vara vi som har samarbetsproblem då vi gjorde allt de begärde trots att barnen for illa. Vi gjorde allt utom att hålla med. Varför togs vår oro inte på allvar och varför vändes den emot oss. Vårt uppdrag var att se till att barnen mådde bra och då de inte gör det och vi påtalar det så vänds det mot oss. Om det var vi som gjorde att barnen for illa i umgänget varför kom anknytningsexperten fram till att det berodde på mamman. Varför mådde de inte lika dåligt under våren?
Jag tvingar på dem kläderna, tvingar med dem i bilen, spänner fast dem mot deras vilja, ändå anklagas jag för att vara otydlig och orsaka att barnen inte vet vad som gäller? När var jag otydlig? På vilket sätt var jag otydlig?
Om jag tvingar barnen mot deras vilja varför är det inte mig de blir arga på utan varför vänds det mot biomamman?
Får inte ihop det…de skall bli arga på bio mamman för att jag tvingar dem?
De hänvisar till saker som barnens ombud sagt i rätten 20/8. Om det var så oroväckande varför startades inte en utredning? Varför gå på hennes ord varför besökte de oss inte själva om det fanns skäl för oro? Och varför väntar men isåfall ända till d 28/10 innan något görs och varför blev det hennes ord så akuta då om de inte varit det innan?
Då jag klagar på att barnens socialsekreterare inte bryr sig om att träffa barnen se vilka konsekvenser hennes beslut får så hittar jag plötsligt ett umgängen där hon skall ha varit med. I en akt får inte förekomma påståenden, man får inte lägga in personliga åsikter, gissningar, eller vad som inte hände. Man skall bara beskriva det man ser utan tolkningar.
Hon beskriver hur han ”verkar”.. han vill sedan …han protesterar inte…han säger…
Jag satt länge och funderade vad som var fel. Till sist kom jag på det. Datumet. Visst var det umgängen så dt är inte det. men samma dag var jag inkallad på möte med just den socialsekreteraren. Det finns ingen chans i världen att hon var med där. Ändå beskriver hur han sa, verkar och vill…
Det är akt förfalskning och kan ge två års fängelse. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Det är så mycket fel. Och det jag nu beskrivit är bara ett av alla papper som påstås bevisa något. Jag har lika mycket runt vartenda ett.
Ungarna har inte fått träffa oss bara talat med oss för fyra månader sedan. Var är barnperspektivet? Det är det jag frågat om hela tiden och det var då jag anklagas för att ha samarbetsproblem. Då jag talar om att barnen mår dåligt och försöker få hjälp ringer jag runt myndigheter som inte gagnar uppdraget. När andra backar oss så begärs inte den dokumentationen in eller förvrängs. Skolan har begärt allt runt deras kontakter och begärt rättelse i nästan varenda del. BVC ville göra det samma men fick till svar att de inte fick lämna ut något till henne med hänvisning till sekretess.
Man har rätt att läsa allt som står om en själv. Sedan har ju nu material lämnats ut till press.
Socialstyrelsen har ju också gett kritik. 9 sidor. Det är inte konstigt att de fick så mycket. Inte bara på dokumentationen eller bristen av den utan på allt de gjort eller inte gjort i detta.
Men istället för att erkänna att och vad de gjort fel så fortsätter de att skylla på mig.
Jag har inte förstått uppdraget. Det fanns saker mot oss. Vad då?
Hela tiden utmålas jag som den hysteriska fostermamman som vägrar acceptera ett taget beslut. Det beslutet finns fortfarande inte. Beslutet att barnen skall hem att det över huvudet taget är möjligt. Att vårdplanen för barnen inte kunde fullföljas hos oss. Vårdplanen som inte fanns då.
Och vad skulle jag gjort? Bara accepterat de tog barnen och har gjort så mycket fel att det inte är klokt men nu går vi vidare och glömmer. Det var säkert bara mot oss. De är säkert bättre på att ta hand om andra. Dessa barn kommer att fara illa men det är ju inte vårt ansvar.
Vem skulle klarat det? Inte jag. Jag har kommit att älska dessa barn och vill inte att de skall fara illa. Så jag protesterar högt och på alla sätt jag kan komma på. jag gör allt som står i min makt för att uppmärksamma. Man skall inte kunna göra så mycket fel och inte ställas till svars.? Nej det måste fram och jag är helt övertygad om att vi inte är ensamma. Man kan inte hantera ett enda ärende så illa och göra rätt i allt annat. Det hjar iallaffall jag svårt att tro på.

Annonser

Publicerat i Uncategorized

Kommentera »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: