Pia tycker och tänker

Klippt & Klistrat ang PAS Gardner Papparättsgrupper | april 16, 2010

Ju mer jag läser om Garnder och PAS, desto fler lögner och förkärlek för incest och pedofili kommer fram.

Det kommer även fram att de som förespråkar Gardners pedofilvänliga teori finns med i barnovänliga sammanhang, i nära förbindelse med föreningar som förespråkar barnaga – det samtidigt som man talar om hur man ska vara som förälder (i vissa fall utan att äns vara förälder).

Jag tar mig  friheten att klippa in kommentarer från följande blogg http://bortomrimligttvivel.blogspot.com.

//

Självklart borde journalister granska den här rörelsen – det är fel att se det personligt – Daddy är bara ett uttryck för den här kraften, det finns precis samma sätt att argumentera i Fathers’ Rights Movement, det är nästan ordagrant taget därifrån alltihop – och den kraften som ligger bakom är ju givetvis Föreningen Pappa-Barn som är Fathers’ Rights Movement i Sverige. Det är Alonzo o c:o som står för den och den vittnespsykolog som är lierad med dem här för att trumma in begrepp som ‘falska anklagelser’, ‘falska minnen’ och ‘PAS’ heter bl a Lena Hellbom-Sjögren, hon har varit på Advokatsamfundet och hållit föredrag, och skrivit i Psykologtidningen om PAS och Richard Gardner som om han vore internationellt erkänd vetenskapsman, när han i själva verket bara var en slags guru för den militanta papprättsrörelsen, som gav ut sina skrifter, kassettband osv på eget förlag ”Creative Therapeutics”. Han försvarade som sagt pedofili och incest – se tidigare citat – och han förtjänade sitt levebröd som ‘expertvittne’ åt vårdnadstvistande fäder (tjänade mycket pengar på det), precis som den här ”papparättsombudsmannen” och även Michael Alonzo gör nu, utan att enligt vad jag förstå ha någon juridisk kompetens what so ever. Rörelsen försöker nu tona ner det här med Gardner men det är ändå den agendan i bakgrunden. De vill återupprätta en gammaldags fadersroll uppenbarligen med tanke på de kopplingar som finns till denna Gardneragenda. PAS är ju ett ypperligt sätt att skapa misstro när kvinnor anmäler brott i familjen. Det gör det mycket svårare för kvinnor och barn att bli trodda – barnen vill man inte lyssna på och några egna juridiska ombud vill man inte att de ska ha. Men journalisterna tar inte fram det här utan låter bara klimatet vridas än mer åt höger.Vad man bör fråga sig tycker jag är,Vill vi att det ska bli svårare för kvinnor att separera eller få ut skilsmässa?Vill vi att det ska bli svårare för kvinnor som blir misshandlade att bli trodda, få bli lämnade ifred och slippa kontakt med gärningsmannen?Vill vi att barn ska tvingas till umgänge med en förälder ifall de själva inte vill?Vill vi att trakasserande förälder ska få hjälp av samhället att förfölja sina offer?För det är vad det här leder till.Och journalisterna vågar inte ta i det, för se vilket ramaskri det blir bara när Uppdrag Granskning försvarar ett minderårigt brottsoffer där det finns en fällande dom.Den militanta papparättrörelsen har skrämt upp lagstiftare i andra länder till att genomdriva deras agenda. Det som man verkligen kan anmärka på är det sätt som de använder för att få igenom sina orimliga krav. För det är ju orimliga krav att jobba stenhårt för att skyldiga skall förklaras oskyldiga om brottet är kvinnor mot barn.Och metoderna de kör med är ju inte ok.Det är väl detta som borde diskuteras istället för den här Daddy personligen, det ger dem bara vatten på sin kvarn.Han är bara del i en större rörelse.

8 april 2010 20:55

Anonym sa…

Den jag pratade om som försvarade incest var alltså Richard Gardner, skaparen av ”teorin” om PAS – Parental Alienation Syndrome, eller ‘Föräldraalienation’ som papparättsrörelsen kallar den här i Sverige. Och det är denna ”teori” som papparättsrörelsen och Föreningen Pappa-Barn har hållit föredrag om för Socialtjänst från hela landet.När det gäller Gardners inställning till incest så kan man alltså belysa med några citat ur Gardners skrifter om hur han tänker sig att terapi för familjepedofilen bör gestalta sig:”He has to be helped to appreciate that, even today, it [pedophilia] is a widespread and accepted practice among literally billions of people. He has to appreciate that in our Western society especially, we take a very punitive and moralistic attitude toward such inclinations. He has had a certain amount of back (sic) luck with regard to the place and time he was born with regard to social attitudes toward pedophilia.”Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 593). Översatt till svenska: ”Han [fadern] måste få hjälp att förstå att det till och med i dag är ett utbrett och accepterat beteende bland bokstavligt talat miljarder människor. Han [fadern] måste förstå att man, särskilt i vårt västerländska samhälle, intagit en mycket fördömande och moraliserande attityd mot sådana böjelser. Han har helt enkelt haft ett visst mått av otur när det gäller platsen och tiden han fötts in i beträffande sociala attityder mot pedofili”.Vidare säger Gardner beträffande terapi för modern:”Perhaps she can be helped to appreciate that in the history of the world his behavior has probably been more common than the restrained behavior of those who do not sexually abuse their children.”Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 585)Översatt till svenska: ”Kanske kan hon få hjälp att förstå att hans beteende historiskt sett förmodligen varit vanligare än det återhållsamma beteendet hos dem som inte förgriper sig sexuellt på sina barn”.
/ /

Hörde talas om PAS när jag tidigare bodde i USA och det gjorde mig mycket beklämd. Att nu höra att det föreläses om detta till domstolar och socialtjänst i Sverige får mig att känna fasa. Detta måste lyftas fram i ljuset. Hur har detta påverkat/påvekar polisen och åklagarmyndigheten i deras utredningsarbete (då de har varit involverade)? Hur har detta påverkat/påverkar våra domstolar i de beslut som har tagits. Hur har detta påverkat/påverkar Socialtjänsten i sitt utövande? Vilka pappa-grupper står bakom detta synsätt? Detta är MYCKET ALLVARLIGT.

10 april 2010 12.54

//

Jag vill bara förtydliga en gång till, att Michael Alonzo nu plötsligt säger, att man inom Föreningen Pappa Barn, inte har ‘tagit ställning’ för PAS men det är ju verkligen inte sant.
De samarbetar med Lena-Hellbom Sjögren och hon har till och med suttit med i föreningens styrelse och hon propagerar ju aktivt för Richard Gardners ”teorier” och försöker göra dem rumsrena.
Grunden i dem är dock så reaktionär som den kan bli – att man inte ska lyssna på vad barn säger, eller bry sig om de blir utsatta.
Såsom retoriken har utvecklats av papparättsrörelsen har det också inneburit en ren demonisering av kvinnor, även förnekande av fakta.
Som t ex fakta som säger att 96% av alla pappor i Sverige faktiskt har den juridiska vårdnaden om sina barn.
Hur rimmar det med det med synen att mammorna -”tagit över”.
Sanningen är ju istället den att det är oerhört svårt för många kvinnor som har blivit misshandlade av sin före detta partner att bli trodda eller att skydda barnen. I domstolarna har man anammat papparättsrörelsens ”förklaringar” från Gardner – de lider av PAS, fast det kallas ”otillbörlig påverkan”.
Men vilken ”otillbörlig påverkan” papparättsrörelsen ägnar sig åt det ifrågasätts inte, så där är det tydligen fritt fram att håna brottsoffer och lägga ut barns sekretessbelagda uppgifter på nätet osv

10 april 2010 15.06 

//

Man etablerar med denna ”teori” , oavsett om den kallas PAS/föräldraalienation/”otillbörlig påverkan mer eller mindre immunitet för de som utsätter barn och kvinnor för våld och sexbrott.
För påståenden om det är ju ”symptom” på att kvinnan och barnen lider av PAS, enligt Gardners ”teori”.

Därför tycker jag man ska komma ihåg, att Gardner troligen skapade sin ”teori” utifrån hur han försörjde sig – som ”expertvittne” åt vårdnadstvistande fäder, många av dem var ju då förövare – och det gällde att vinna målen, detta är den perfekta ”teorin” för att kunna göra det. För med den kan till och med förövare får vårdnad och umgängesrätt.

10 april 2010 15.14 

//

Anonym 15.37:s retoriska krängning känner jag mycket väl igen. Den förekommer ofta i debatten: de som kritiserar Gardners positiva inställning till incest anklagas för att själva vara pedofiler eller för att ha ett sjukligt intresse för barn. Den vändningen används systematiskt som tillhygge. Människor som berättar om incest beskrivs som sjukligt fixerade, offer kallas förövare, de som är emot barnpornografi påstås ha snuskiga fantasier, de som är emot integritetskränkande publicering av förhör med barn på nätet blir beskyllda för att ”runka”, och så vidare och så vidare. Den retoriska förvrängningen är satt i system.
Men folk måste få upp ögonen för Gardners åsikter, hans svenska lobbyister och för fathers rights-rörelsen.

10 april 2010 15.53 

//

”Kalle” har nog inte läst citaten ur Gardners skrifter. Gardner försvarar klart och tydligt incest och pedofili – ser ni inte vad där står? Det är bara att läsa innantill.

Därför är det katastrof för brottsoffer när ”teorier” som PAS börjar dyka upp som förklaringsmodell i vårdnadstvister, eftersom ”teorin” är skriven av en ökänd incest- och pedofilförsvarare (Richard Gardner).

Och jag tycker inte att ett bra föräldraskap inbegriper att lägga ut känsliga personuppgifter från sitt barns sekretessbelagda handlingar på nätet till allmän beskådan.

Och den rörelse som förfäktar såna ”sanningar” är som jag ser det direkta fiender till barns bästa.

Och jag tror verkligen inte att pappor, som är blixtsnabba på att dra slutsatsen, att minderåriga våldtäktsoffer ”ljuger” medan dömda förövare talar sanning, är någon garanti för ett fullgott föräldrastöd för en dotter när hon kommer i tonåren.

10 april 2010 16.38

//

För fler citat och ytterligare granskning av Gardners ”teorier” – se
http://www.leadershipcouncil.org/1/pas/RAG.html
För att se vilka som står bakom sidan:
http://www.leadershipcouncil.org/1/us/about.html

//

Sidan med Gardnercitaten leadershipcouncil.org – har verkligen hårdgranskat Richard Gardners ”teorier” om PAS och den sidan har också en ”Professional Advisory Board” se http://www.leadershipcouncil.org/1/us/about.html som består av 43 oerhört professionella bedömare från USA:s mest välrenommerade universitet och universitetssjukhus, som Harvard Medical School exempelvis.

//

”12:20 Parental Alienation Syndrom (PAS) – Hur Yttrar Det Sig Och Hur Bemöter Du Problematiken I Vårdnadstvister?
Kan du upptäcka att en förälder manipulerar sina barn för att dra egen fördel? Vilka signaler bör du vara uppmärksam på?
Hur bemöter du problematiken utan att den vuxne tar illa upp?
Hur talar du med barn som är utsatta för PAS för att de ska våga ifrågasätta och bli ärliga inför sig själva?
Michael Alonzo, ordförande Pappa-Barn. Beteendevetare som arbetat på Civildepartementet, Ungdomsstyrelsen och Europarådet med att förändra åsikter hos bl.a. ungdomar.”

Se länk http://www.iqpcevents.com/ShowEvent.aspx?id=20700&details=20708&langtype=1033

//

Nu riktar vi blickarna mot några personer, vilkas namn ständigt dyker upp som pappornas försvarare. Dessa fyra är:

Lena Hellbom Sjögren, Fil. Dr. och Leg. Psykolog.

Bo Edwardsson, Docent i utredningsmetodik.

Agnetha Svensson, Aukt. Familjerådgivare och Aukt. Socionom

Gösta Emtestam, Aukt. Familjerådgivare och Aukt. Socionom.

Dessa fyra personer refereras ofta till i debatten om PAS och hur pappor diskrimineras i vårdnadstvister. Vet våra läsare något om deras engagemang i papparörelserna? Och finns det någon eller några som vi missat?

En tidningsartikel som ständigt länkas för att påvisa att PAS existerar är denna:

http://www.dn.se/insidan/barn-kan-fas-att-hata-sin-pappa-1.160748

Dagens Nyheter gjorde 2003 en artikelserie om frnvarande pappor men av någon anledning glömmer Pappagrupperna oftast att länka till de övriga artiklarna i serien:

http://www.dn.se/insidan/varfor-inte-hamta-pappor-med-polis-1.161873

http://www.dn.se/insidan/jag-har-lamnat-barnen-ensamma-med-sina-smartor-1.161034

http://www.dn.se/insidan/jag-har-lamnat-barnen-ensamma-med-sina-smartor-1.161034

http://www.dn.se/insidan/han-bara-sopade-bort-mig-1.159670

http://www.dn.se/insidan/saknaden-efter-pappa-gor-ont-1.158874

//

Hittade en dokumenterad koppling mellan Daddys, Ingrid Carlqvist och Föreningen Pappa-Barn – längre ner på sidan finns också Gösta Emtestam och Agneta Svensson omnämnda – så de verkar vara i samma ‘klubb’ – länk http://blogg.s-info.nu/page/blogg.asp?id=1651&blogg=37488:

Citat ur ett något syrligt brev (nov 2009) från Föreningen Pappa-Barns styrelseledamot till socialdemokraten Eva-Britt Dahlström:

”Jag vill gärna uppdatera dig lite smått om Pappa-barn och våra lokalgrupper,först och främst så stödjer vi att barnkonventionen lagstadgas,vi höll ett evenemang, ljusvaka för att uppmärksamma barnkonventionen på dess 20 årsdag i Kristianstad,och det var Pappa-barn Kristianstad (lokalgrupp) som låg bakom evenemanget,men vi hade även representanter på plats ifrån Riks,samt att lokala politikers kom för att hålla tal.

Kort och gott ett mycket lyckat evenemang och oerhört viktigt evenemang,synd att du missade att ev.deltaga och själv hålla ett tal!

En länk till Daddysblogg (som ej är utesluten hos oss)

http://daddys.blogg.se/2009/november/pa-fredag-tands-ljusen-i-protest.html#comment

En länk till Ingrid Carlgvist artikel om evenemanget finner du här:

http://inteutanminasoner.wordpress.com/2009/11/21/kul-i-kristianstadvinn-en-bok/

Mvh

Anton Karhu
Styrelseledamot i Pappa-barn Riks
http://www.pappa-barn.se

PS..Önskar du mer information,så är du välkommen att höra av dig till mig.(du har ju min emailadress nu)”

Saxat ur Eva-Britt Dahlströms svar:

”Det är inte särskilt trovärdigt att arbeta för att sjukdomsförklara alla mammor som tror på sina barn som har varit utsatta för sexualbrott och då hänvisa till Gösta Emtestam, Lena Hellblom- Sjögren och Agnetha Svensson som inte ens tycker att barn ska få komma till tals i vårdnadstvister och som tycks tro på att dessa mammor är så manipulative att de lurar inte bara barnen utan även psykiatrin, socialtjänsten, polis,, åklagare och domstolen.

Det är att tro mycket om kvinnors förmåga och samhällets oförmåga.

Jag aldrig hört dessa företrädare säga att pappor generellt är så sjuka att de lurar både barn och alla som deltar i ett ärende där barn är inblandade.
Det inkluderar Ingrid Carlqvist, Daddys blogg och pappabarnrörelserna.
Bara det gör att man höjer på ögonbrynen.

– att då samtidigt påstå att man vill göra Barnkonventionen till en lag är definitivt inte trovärdigt.
Jag ser det som ett spel för gallerierna från vissa av era företrädare. ”

//

Och här har ni hela gänget på bild som en enda stor familj – eller ska vi säga hela rättshaverihavet gungar – Daddy, Ingrid Carlqvist, föreningen Pappa-Barn m fl :

http://www.pellebilling.se/2010/01/bilder-fran-malmoforelasningen/

//

Sammanfattningsvis – XXXs blogg hänger ut känslig, sektretessbelagd information om barn på sin blogg, försvarar dömd våldtäktsman, trakasserar minderåriga brottsoffer, misstänkliggör minderåriga brottsoffer trots fällande domar, han är bästa kompis med Föreningen Pappa-Barn som också är bästa kompis med Ingrid Carlqvist, som svartmålar mammor å det grövsta, vittnespsykologen Lena Hellbom-Sjögren som också suttit med i föreningen Pappa-Barns styrelse försöker införa en uttalad pedofilförsvarares sjuka idéer som norm i svenskt rättsväsende – Richard Gardner och allesammans står unisont bakom dennes – verkligt sjuka – idéer och ”diagnoser” om PAS som i sin tur är baserade på kvasivetenskap och cirkeldefinitioner.

12 april 2010 10.28

//

Det värsta med Gardner är hans ‘chock-terapi’ som han tänker sig att barnen som PAS:ats skall utsättas för ifall de vägrar åka till pappan.

Då skall domstolen flytta över vårdnaden till pappan mot barnets vilja och modern skall beläggas med umgängesförbud, ifall hon med ett ord yppar vad barnen blivit utsatta för.

Anledningen till att Australien har infört så hårda regler på det här området är för att det är ett av de länder, tillsammans med Canada t ex som hårdast tillämpat regler om PAS i domstolarna. Men till och med där är det numera hårt ifrågasatt och godkänns egentligen inte längre som metod och bedömningsgrund i domstolarna.

//

Detta fick till resultat i USA när Gardner härjade som värst där i allians med den kristna ultrahögern, att mödrar och barn som utsatts för våld och övergrepp av pappan skildes brutalt åt. Många mammor fick inte träffa sina barn mer och visste inte alls hur de hade det.

I 11 % av fallen där barnen utsattes för Gardners ”chockterapi” försökte barnen ta livet av sig.

//

”PAS är alltså ett sätt att kunna stämpla barn som psykiskt sjuka när de vittnar om incest”

Ja, det stämmer. Det gick till och med så långt att man för några år sen kunde höra ryktas om ett skämt bland poliser som gick ut på att det bästa sättet för en pappa att få vårdnad om sina barn var att se till att bli anklagad för sexuella övergrepp.

Så hårt har Gardners vanföreställningar ätit sig in i det svenska rättsväsendet, genom lobbyism som försöker mörka vad de håller på med. Föreningen Pappa-Barn har till exempel tagit bort alla referenser till Richard Gardner på sin hemsida, de kallar det inte längre heller gärna för PAS – det har de också tagit bort, men jobbar för exakt samma agenda fortfarande lite mer i skymundan och i det fördolda – de döper om det till ”föräldraalienation” eller ”otillbörlig påverkan” men det går ut på samma sak:
Att säkra att pappor får vårdnad och umgänge no matter what.
Det får till resultat att mammor och barn som blir utsatta för våld och övergrepp – för de flesta kvinnor som blir utsatta för våld blir det av sin partner som ju naturligt nog ofta är far till barnen – inte kan skydda sig mot våldet längre, utan tvingas till kontakt med gärningsmannen hela barnens uppväxt.
Och män som brukar våld de slutar inte vid första slaget, utan fortsätter, samma är det med pedofiler inom familjen.
Kvinnor och barn är rättslösa i Sverige – och har varit det länge, det vet jag. De vågar inte säga något heller för då kanske barnen – som är gisslan hos pappan i och med umgänge – råkar ännu värre illa ut och har inget skydd eller stöd alls. Därför tiger mammorna. Men det pågår ett våld som helt har tystats ner på grund av hur rättsväsendet tagit intryck av papparättsrörelsen och deras idéer om PAS.
De juridiska ombuden som den här rörelsen håller sig med uppträder också helt oacceptabelt och rättsvidrigt i vårdnadstvisterna – och i slutändan är det den som har mest pengar som vinner och det har i regel pappan. På grund av det så skulle man nästan också kunna se det som en form av människohandel. 12 april 2010 10.55

//

Psykologtidningen går nämligen ut till 8000 psykologer i landet. Och på IFO-dagarna 2007 där Michael Alonzo höll föredrag om ”teorin” PAS och uppmuntrade socionomer att ifrågasätta barns vilja och uppfattning samlades socialtjänsten från hela landet. Juridisk tidskrift som Lena Hellbom-Sjögren skrivit artiklar om PAS läses av hela domarkåren och rättsväsendet. De påverkas. Advokatsamfundet där Lena Hellbom-Sjögren höll föredrag i det är landets hela advokatkår representerad – och du kallar det inte för lobbyism. Vad kallar du det då för? Kaffekalas och små notiser. Det är stort uppslagna artiklar det handlar om.
Men de artiklarna redovisar inte att Gardner var en av de mest ökända pedofilförsvararna i världen. Den länken har du också fått. Det är bara att läsa innantill. Hans idéer är horribla och Lena Hellbom-Sjögrens artiklar handlar uttalat om Richard Gardner och hans ”teori” PAS i vilken alla de här idéerna ingår.

12 april 2010 11.54 

//

 Saxat ur Arne Wiréns blogg i Metro:

/…/ Det är samma typ av kvinna som förekommer i vårdnadstvist efter vårdnadstvist. Här är hon, avklädd i hela sin tarvlighet:
Hon lever på bidrag, helt eller delvis. Påfallande många av de här kvinnorna är sjukskrivna, de har eller har haft psykiska besvär, de är arbetslösa eller går på arbetsmarknadsprogram./…/

//

Arne Wiren är ju ordinarie styrelseledamot i föreningen Pappa-Barn – är det seriöst att gå ut med såna smutskastande artiklar mot mammor då? Och hur rimmar det med synsättet att man inte ska ”PAS:a” den andra föräldern?

http://www.pappa-barn-sverige.se/page11.aspx

Arne Wirén uppträder också som juridiskt ombud i rätten – och han har ingen juridisk utbildning.

http://www.pappaombudsmannen.se/vemar.html

Arne Wirén driver alltså en juristbyrå och kallar sig där för ”Pappaombudsmannen” och det namnet anser jag också även är lite vilseledande då de flesta förknippar sådan ”ombudsman” med Riksdagens Ombudsmän – såsom JO, och DO, och så vidare.

Och det var också uteslutande så, som Gardner förtjänade sitt levebröd – och det var därför han ‘uppfann’ den här ”teorin” om PAS – för den garanterade nämligen vinst i mål som annars inte skulle gå att vinna för när det gäller Gardner så försvarade han ofta dömda förövare. Han tjänade mycket pengar på det.

Michael Alonzo driver också en juristfirma, eller om det till och med är en advokatbyrå – utan att enligt min vetskap ha juristutbildning. Han har många strängar på sin lyra.

//

13.33 De är medvetna det är därför de har mörkat all info om Gardner på sin hemsida – tidigare låg den ute – men någon omedvetenhet motsägs av att de samarbetar med Lena Hellbom-Sjögren och hon vet garanterat vad Gardner har skrivit och sagt. Hon är fil dr. så det vet hon.
Det de inte kan göra med ena handen gör de med den andra.
Funkar lika bra. Om inte bättre. För då syns det inte lika tydligt för vanligt folk vad de håller på med – bara för dem de riktar sin propaganda mot; psykologer, jurister, journalister, advokater, domare, politiker, regeringen. Och det är ju dem de vill nå, för det är då de kan få genomslag i myndighetsutövningen. Men det sker i det halvt fördolda. Bäst så, och blir minst diskussion. För med tanke på vilken enorm reaktion det blev efter Bjästafallet, vilken reaktion skulle det då inte bli av det här?

Om vanligt folk fick reda på att man på informationsdagar för hela Socialtjänsten står och pratar idéer skrivna av en uttalad pedofilförsvarare, vad tror ni hela svenska folket skulle säga då?

//

Annonser

Publicerat i Uncategorized

Kommentera »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: