Pia tycker och tänker

Debattartikel: Barn tvingas bo med den förälder de är rädda för | maj 31, 2010

Barn tvingas bo med den förälder de är rädda för

Att barn tvingas bo med en förälder som de är rädda för blir allt vanligare. Det handlar om spridningen av den lära om bl a Parental Alienation Syndrome, PAS, som pedofilförsvararen Richard Gardners stod bakom. Hans lära som förkastats av forskare världen över sprids i Sverige av en handfull personer, en psykolog och några socionomer. Dessa tjänar, precis som Richard Gardner innan han tog livet av sig efter att ha avslöjats, stora pengar genom att ställa upp uteslutande på fäders sida. De saluför läran på olika sätt: anordnar kurser, utför vårdnads-utredningar på konsultbasis på uppdrag av olika socialtjänster och ställer upp som ”sakkunniga vittnen”.

I korthet kan man beskriva PAS som att när barn berättar om övergrepp skall deras berättelser lämnas utan avseende eftersom det är deras mammor som fått dem att ljuga.

Om barnen har blivit utsatta för kränkningar kan det inte ens enligt den så kritiserade teorin vara frågan om PAS. Vem skall avgöra om barnet ljuger? En domstol med stöd av utredning gjord av en socionom med obefintlig barnpsykiatrisk kompetens som gått en av PAS-kurserna?

Trots avsaknaden av vetenskapligt stöd och trots att domstolar och tunga aktörer som t ex det amerikanska advokatförbundet bestämt har tagit avstånd från PAS har en del socialtjänster och nu även några enstaka domare i Sverige börjat använda sig av PAS eller liknande argument.

Kan vi riskera det som redan har hänt i t ex USA, att barn tar livet av sig eller allvarligt skadas då de av domstol placerats hos förövaren?

Att inte lyssna på barnet för att istället ge den förälder barnet är rädd för ensam vårdnad innebär att barnet står helt utan skydd. Modern har då ingen insyn och har inte längre möjligheter att skydda sitt barn.

Spridningen av PAS och liknande teorier är något som allvarligt oroar många som arbetar professionellt med svåra barnärende. Vi är många som anser att det måste krävas, innan man lättvindigt avfärdar ett barns berättelser, att domstolarna tillser att barnpsykiatrisk kompetens tas in.

Några exempel:

* Svea hovrätt beslutade om växelvis boende trots att barnen under lång tid till alla i sin omgivning sagt att de är rädda för pappan som de beskrivit som våldsam och underlig. Trots att  pappans märkliga agerande styrktes i processen valde hovrätten att bortse från barnens vilja eftersom den ansåg att modern påverkat barnen. Idag bor barnen hos sin mamma, efter en anmälan från skola och socialtjänsten om att pappan har misshandlat barnen.

* En tingsrätt i Stockholm fråntog med hänvisning till PAS en mamma vårdnaden om barnen och beslutade att de inte skulle få träffa sin mamma under ett halvår. De skulle avprogrammeras från mamman trots att barnens berättelser om kränkningar fick stöd från flera håll..

* En kommun utanför Uppsala tvångsomhändertog fyra barn med hänvisning till att mamman påverkade barnen på ett negativt sätt. Barnens berättelser om våld från pappans sida brydde man sig inte om. Beslutet höll sig i första instans och barnen som spritts ut i olika familjehem ”räddades” först efter ett par, för dem fruktansvärda. månader efter att Kammarrätten upphävt Länsrättens dom.

Självklart händer det att pappor och mammor påverkar sina barn och att barn påverkar sina föräldrar när familjen är inblandad i en konflikt. Detta kan dock aldrig berättiga att en svensk myndighet, med hänvisning till PAS, skriver bort ett barns berättelser om våld och andra övergrepp.

Spridningen av PAS och liknande teorier är något som allvarligt oroar många som arbetar professionellt med svåra barnärende. Vi är många som anser att det måste krävas, innan man lättvindigt avfärdar ett barns berättelser, att domstolarna tillser att barnpsykiatrisk kompetens tas in.

Det handlar inte om att goda fäder fråntas sina barn det handlar om att barn skall skyddas från att utsättas för våld.

Barns berättigade krav på  rättssäkerhet måste leda till att Barnkonventionen införs i sin helhet så att barns rätt att komma till tals förstärks. Vidare måste barn ges rätt till ett eget juridiskt biträde i svåra vårdnadsmål.

Karlskrona och Uppsala den 28 maj 2010

Eva-Britt Dahlström                             Eva Kornhall

Föreningen Barns Fordringar               Advokat

/ /

Ovanstående debattartikel beskriver verkligheten för ett stort antal barn i Sverige som tvingas bo med en förälder som barnen är rädda för. Rätten tar inte någon som helst hänsyn till barnens rädsla eller till vad omgivningen har sett och uppmärksammat runt den förälder som utsatt sina barn för olika former av övergrepp. Socialtjänsten tar inte barnperspektivet på allvar, utan blundar för att barnen berättar om olika former av övergrepp.

Vem skyddar barnen när inte rättssamhället gör det?

TACK till er som har modet att börja skriva om vad barnen blir utsatta för och ställer sig på barnens sida!

Annonser

Publicerat i Uncategorized

Kommentera »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: